کلیدواژه‌ها = رنج
رنج در معرض نمایش؛ مطالعه‌ای بر رنج و تروما در نسبت با آثار ساموئل بکت

دوره 3، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 3-11

علیرضا خسروآبادی؛ کامران سپهران


تجلی رنج در اساطیر، با نگاهی به اسطورۀ گیل‌گمش

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 4-15

سارا سعیدی؛ ابوالقاسم دادور


بازنمایی رنج از منظر روانکاوانه، در نمایشنامۀ «هیولاخوانی» نوشتۀ نغمه ثمینی

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 38-46

سیده غزل نعیمی؛ حسن بلخاری قهی؛ فریندخت زاهدی


تحلیل چند مستند شاعرانه، بر مبنای فلسفۀ شوپنهاور

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 47-53

پرستو جهانگیریان؛ سیامک عبدالهی