درباره نشریه

مدیر مسئول: محمدحسین محمدی

سردبیر: سیده غزل نعیمی

 

دبیر پژوهش: لیلا غفاری

دبیر ترجمه: نصیبه حیدری

دبیر نقد و گفت و گو: جهانبخش امیربیگی

 

صفحه‌آرا: شکیلا کریمی

گرافیست: الناز حیدریان

 

ویراستاران:

بخش ترجمه: هما فراهانی

بخش نقد و گفت و گو: بهاره ابهری

 

مدیر داخلی: لیلا غفاری

فضای مجازی: مریم امرودی

 

ناظرین علمی:

دکتر سید محمد فدوی، گروه ارتباطات تصویری

دکتر مهیار اسدی، گروه مجسمه سازی

دکتر سعید حقیر، گروه معماری

دکتر یحیی اسلامی، گروه معماری