فراخوان ارسال مقاله

فراخوان ارسال مقاله

هنرمند مولف کیست؟ آثار او‌ چه ویژگی‌هایی دارند؟ جایگاه مخاطب در این آثار کجا است؟
از دیرباز تاکنون جدلی بین آن‌ها که هنر را برای هنر می‌خواستند و آن‌ها که نقش مخاطب را در جایگاه عنصری پیش‌برنده در اثر هنری قلمداد می‌کردند، برقرار بوده است. نظریه‌پردازان بسیاری به چگونگی ارتباط مخاطب و اثر هنری پرداخته‌اند. آن‌ها گاه به نقش پروپاگاندا و هژمونی در هنر اشاره کرده‌اند، گاه به زمینه‌سازی برای روشنگری و اعتراض و گاه به مناسبات مالی بین سفارش‌دهنده و هنرمند. 
سه‌گانه‌ی مولف، اثر هنری و مخاطب‌ چنان در هم تنیده شده‌اند که جدایی آن ها از هم دشوار می‌نماید و می‌توان گفت رابطه‌ا‌ی دیالکتیکی بین‌‌ این سه برقرار است. از همین روی بر آن شدیم تا شماره‌ی بهار و تابستان نشریه‌ی مطالعات هنرهای زیبا را هم زمان و با موضوع «هنر و مخاطب» و «هنر و مولف» منتشر کنیم.


از همه‌ی استادان، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌ی مطالعات هنر دعوت می‌شود تا مقالات پژوهشی، نقد، گفت‌وگو و ترجمه‌ی خود را به نشانی زیر ارسال نمایند:
Artstudiesj.ut.ac.ir

Journal@artstudies-ut.ir


مهلت ارسال مقالات: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

 

  • رعایت شیوه‌نامه نگارش مقالات،‌منتشر شده در پایگاه رسمی انجمن، به آدرس اینترنتی www.artstudiessj.ut.ac.ir الزامی است.
  • اولویت انتشار در بخش‌های ترجمه و نقد و گفت‌و‌گو با مقالات نزدیک به موضوع این شماره است.
  • جهت جلوگیری از همپوشانی ترجمه‌های ارسالی، پیش از ترجمه مقاله با نشریه هماهنگی صورت گیرد.