فصلنامه علمی-ترویجی
فراخوان ارسال مقاله
فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا از کلیه استادان، دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند به مطالعات هنر و معماری دعوت می‌کند که مقالات پژوهشی، ترجمه، نقد و جستارهای خود را جهت انتشار به آدرس اینترنتی Journal@artstudies-ut.ir ارسال نمایند.⏱ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰ مرداد ۱۴۰۰برای آگاهی از شیوه‌نامه نگارش مقالات به وب‌سایت رسمی فصلنامه و انجمن مراجعه فرمایید:▪️Artstudiessj.ut.ac.ir▪️Artstudies-ut.ir

مطالعه بیشتر