فراخوان ارسال مقاله بهار ۱۴۰۲

فراخوان ارسال مقاله بهار ۱۴۰۲

رابطه‌ی دیالکتیکی هنر و جامعه بر کسی پوشیده نیست. رویدادهای اجتماعی همواره در شکل‌گیری جنبش‌های هنری نقش مهمی داشته‌اند و هنرمندان با خلق آثار خود در زمینه‌سازی، پیشبرد، حمایت و نقد وقایع و شرایط اجتماعی گام‌های مهمی برداشته‌اند.

‏‎امروز ارتباط بین جامعه‌ و آثار هنری در ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به واسطه‌ی رسانه و فضای مجازی، مردم به آثار هنری و کنش هنرمندان حساسیت بیشتری نشان می‌دهند. جامعه توقع خود را از اثر هنری به طور واضح بیان کرده و بدون تعارف دست به نقد و طرد آثار هژمونیک می‌زند. دیگر اهمیتی ندارد که تولید کننده‌ی اثر در گذشته چه قدر محبوبیت داشته؛ مهم سوگیری هنری و اجتماعی او و اثرش است. هنرمندان بسیاری نیز بدون نام و نشان، آثاری را خلق کرده‌ و‌ مورد تایید و تشویق جامعه قرار گرفته‌اند. گویی بسیاری از قراردادهای کهنه بین جامعه و هنر دچار تحول شده است. 

‏‎با توجه به اهمیت این امر تصمیم گرفتیم در شماره‌ی بهار فصلنامه علمی ترویجی مطالعات هنرهای زیبا به ارتباط هنر و جامعه بپردازیم. 

‏‎از همه‌ی استادان، دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند به مطالعات هنر دعوت می‌کنیم که مقالات پژوهشی، ترجمه، جستار و نقد خود را جهت انتشار به آدرس‌ سایت نشریه ارسال نمایند.

‎‏https://artstudiessj.ut.ac.ir

 

‎آخرین مهلت ارسال : ۱۲ خرداد 

 

عکس پوستر: فرانسوا تروفو در جشنواره فیلم کن، می ۱۹۶۸