فراخوان ارسال مقاله - زمستان ۱۴۰۱

فراخوان ارسال مقاله - زمستان ۱۴۰۱

امروز که چهار ماه از تعطیلی تمام فعالیت‌های نشریه می‌گذرد، ما اعضای تحریریه‌ی مطالعات هنرهای زیبا و انجمن مطالعات عالی هنر پس از تشکیل شورای همفکری وظیفه‌ی خود دانستیم نه با سکوت، که با دعوت به قلم زدن درباره‌ی آنچه در حال رخ دادن است، صدای شما باشیم. نوشتن همواره راهی برای ابراز عقیده، مبارزه با قدرت و روشنگری بوده‌ است. هنر نیز در طول تاریخ با بازنمایی رنج و خشونت، با نقد قدرت، با عصیان علیه روزمرگی بیانگر آزاداندیشی بوده است. سرودهای دسته‌جمعی، عکاسی مستند، تئاتر خیابانی، پرفرمنس‌ و … بخشی از هنر اعتراضی به شمار می‌روند. مادران عزادارِ  درون اثر کته‌کل‌ویتس،  مرد بر دارِ  گراوور گویا و زن نیمه‌برهنه‌ی تابلوی آزادی هدایت‌گر مردم دلاکروا نمونه‌هایی از سمبل‌های اعتراض در هنر جهان هستند.در ایران معاصر نیز شاهد خلق آثار هنری اعتراضی هستیم و  مطالعه‌ی چیستی و چرایی، شکل‌گیری، تکثیر، رشد و تاثیر آن‌ها حائز اهمیت است. موضوع شماره‌ی آتی نشریه مطالعات هنرهای زیبا درباره‌ی هنر اعتراضی خواهد بود. لذا ‌از همه‌ی استادان، دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند به مطالعات هنر دعوت می‌کنیم که مقالات پژوهشی، ترجمه، جستار و نقد خود را جهت انتشار به آدرس‌ سایت نشریه ارسال نمایند.

https://artstudiessj.ut.ac.ir

آخرین مهلت ارسال : ۱۲ اسفند

عکس‌های پوستر از اثر آنا مندیتا «بدون عنوان: افرادی که به خون نگاه می‌کنند، موفیت» برگرفته شده است.