اولین جرقه‌های تاسیس فصلنامۀ مطالعات هنرهای زیبا در سال 98 توسط هستۀ مرکزی نشریه زده شد. هدف این نشریه، ایجاد فضایی منسجم و پایدار برای پاسخگویی به مشکلات متعدد انتشار رسمی ایده‌ها، پژوهش‌ها، ترجمه‌ها و جستارهای دانشجویان و پژوهشگران است. این مشکلات طیفی گستره را شامل می‌شوند که از جملۀ آن می­توان به ضرورت پرداخت هزینه توسط محقق در بسیاری از نشریات، مدت زمان غیرمعقول انتظار برای انتشار یک مقاله و عدم امکان پذیرفتن مسئولیت مقاله توسط خود دانشجو یا پژوهشگر اشاره کرد. فصلنامۀ مطالعات هنرهای زیبا تلاش می‌کندکه فضای خالی بین «مطالب غیرعلمی» و «نشریات علمی-پژوهشی» را پوشش دهد و محیطی پویا برای تبادل نظر دانشجویان و پژوهشگران ایجاد کند.
برای این منظور، مطالب این فصلنامه به سه بخش مجزا از هم تقسیم
می‌شود که بخش اول مربوط به مقالات پژوهشی، بخش دوم مربوط به ترجمه و بخش سوم مربوط به نقد و گفت‌وگو است. در بخش اول، مقالات پژوهشگران بعد از داوری و به همراه نظارت علمی توسط اساتید برجستۀ پردیس هنرهای زیبا و همچنین، اصلاحات و بازنگری‌های لازم، در کمتر از سه ماه منتشر می‌شود. در بخش دوم، کم‌توجهی نشریات رسمی به موضوع ترجمه و نقش آن در پیش‌برد پژوهش،­ ما را بر آن داشت که مقالات ترجمۀ دانشجویان و پژوهشگران را بعد از داوری و ویراستاری‌های لازم منتشر کنیم. در بخش سوم، هدف ایجاد زمینه‌ای بود که همزمان با پرداختن به موضوعات نظری و تاریخیِ هنر و معماری، به موضوعات و دغدغه‌های روز نیز پرداخته شود و مخاطب با خواندن جستارها، مصاحبه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت، تجربه‌ای پویا و زنده از یک نشریه داشته باشد.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 1-144 

بانک ها و نمایه نامه ها