کلیدواژه‌ها = سینمای مستند شاعرانه
تحلیل چند مستند شاعرانه، بر مبنای فلسفۀ شوپنهاور

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 47-53

پرستو جهانگیریان؛ سیامک عبدالهی