نویسنده = جهانبخش امیربیگی
وحدت شرقی اندیشه‌ساز یا رمانتیسم غربی جامعه‌ساز!

دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 133-139

جهانبخش امیربیگی


در مسیر پروانه شدن: گفت وگو با هورا میرشکاری

دوره 3، شماره 9، اسفند 1401، صفحه 154-157

جهانبخش امیربیگی


«بازنمایی تروما در هنرهای معاصر» نوشته دومیت کولاسکارا

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 86-98

جهانبخش امیربیگی؛ لنا یکتا


نقاشی‌های تاریخ نگار آن کاوارا نوشته آن روریمر

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 130-149

جهانبخش امیربیگی؛ لنا یکتا