شناسنامه و فهرست

دوره 3، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 1-2


جلد، شناسنامه و فهرست

دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 1-3


رنج در معرض نمایش؛ مطالعه‌ای بر رنج و تروما در نسبت با آثار ساموئل بکت

دوره 3، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 3-11

علیرضا خسروآبادی؛ کامران سپهران


زیباشناسی عرفانی در آثار کامران یوسف‌زاده

دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 33-40

سیده مرضیه حسینی؛ حسین اردلانی


نقش هنرمند در جامعۀ امروز

دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 48-53

سامان طاهری


تمرین هنر مخالفت: به سوی گونه‌شناسی فعالیت اعتراضی در ایالات متحده

دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 54-69

شاهرخ امیریان دوست؛ مصطفی انور


جلوه هنرهای تجسمی در آلمان نازی

دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 70-75

امیر کریمی


دیالکتیکِ هنر

دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 88-94

سحر دیانتی


اعتبار هنر اسلامی در مقام سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 95-106

سهند سلطاندوست


شناسنامه و فهرست

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 1-3


شناسنامه و فهرست

دوره 2، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 1-2


شناسنامه و فهرست

دوره 3، شماره 7، خرداد 1401، صفحه 1-2


شناسنامه و فهرست

دوره 3، شماره 9، اسفند 1401، صفحه 1-2